2004 y?l?nda Y?kselen Hidrolik ad?yla kurulan firmam?z b?nyesinde bulunan tecr?beli kadrosuyla sekt?r?nde ?nc? firmalar aras?nda yerini alm??t?r.
   Firmam?z gen? ve dinamik ekibiyle sunmu? oldu?u sat?? hizmetlerinin yan?nda i?birli?i i?inde oldu?umuz firmalara teknik destek sunmakta ve ??z?m orta?? olarak ?al??maktad?r.
   Firmam?z hidrolik - pn?matik konusunda her t?rl? malzeme ve yedek par?a sat?? ve tedari?inin yan? s?ra; ?zel hidrolik g?? ?niteleri tasarlamakta ve imalat?n? yapmakta. Amac?na ?zel hidrolik ve pn?matik sistem tasar?mlar? ger?ekle?tirmektedir.
-Yap?m A?amas?ndad?r- -Yap?m A?amas?ndad?r-